Kocham Kampinos

Kocham Kampinos


Strona bez cenzury.

Kocham Kampinos

Witamy Państwa na stronie naszego Stowarzyszenia. Pragniemy, aby Kocham Kampinos było płaszczyzną porozumienia, której wyłącznym spoiwem jest troska o dobro wspólne – naszą gminę. Nie identyfikujemy się zatem z żadną partią polityczną. Na gruncie lokalnym działamy razem - bez względu na osobiste polityczne sympatie. W poczuciu odpowiedzialności za pomyślny rozwój gminy Izabelin, wszędzie tam, gdzie wymaga tego dobro publiczne, stajemy w opozycji wobec władz gminy Izabelin. Zrobimy wszystko, by uchronić naszą gminę przed dalszą urbanizacją i zabudową wielorodzinną. Realizując nasze programowe postulaty pełnej przejrzystości działań władzy i komunikacji społecznej, nagłaśniamy działania Rady Gminy i wójta, przyglądamy się, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze.

Dzięki aktywnemu wsparciu ze strony licznych mieszkańców chcemy odmienić oblicze giny Izabelin. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w sprawach publicznych naszej gminy! By zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, wystarczy wypełnić deklarację i przesłać ją na adres: Izabelin, ul. Krasińskiego 27. Uiszczanie składek w naszym Stowarzyszeniu nie jest obowiązkowe. Jednak każda wpłacona kwota, choćby najmniejsza, zostaje przeznaczona wyłącznie na finansowanie druku gazetki Kocham Kampinos.

Jeżeli chcecie Państwo dołożyć swoją „cegiełkę” do naszej wspólnej gazetki Kocham Kampinos – możecie dokonać wpłaty dowolnie zadeklarowanej składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia 72 1020 1026 0000 1502 0160 1830. Dziękujemy!

HOTEL HOLLAND HOUSE ZAPRASZA DO GDAŃSKA

Autor: 16 maj 2014

Wszystkich poszukujących odpoczynku oraz czerpiących radość z przebywania w miejscach niezwykłych, nasyconych tradycją, kulturą i pięknem zapraszamy do Gdańska. Miasto ma do zaoferowania niezliczone atrakcje dla osób w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach, jednak wszystkich z pewnością oczaruje w równym stopniu.
Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast i jednocześnie jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Centrum tego historycznego miasta stanowią ulica Długa i Długi Targ, biegnące prostopadle do

[...] Czytaj dalej

KOCHAM KAMPINOS 1/2013 – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Autor: 3 lip 2013

Najnowszy numer pisma Kocham Kampinos:Kocham_kampinos_1-2013
Nazywamy rzeczy po imieniu! Przeczytaj koniecznie, tego nie dowiesz się z Listów do Sąsiada.

 • Wojewoda podjął decyzję o zaskarżeniu do sądu uchwalonego przez Radę Gminy Izabelin planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Cyklistów, dopuszczającego zabudowę na terenie KPN
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych – za co płacimy? jak budowę kanalizacji finansują inne gminy?
 • Gmina dotuje doprowadzenie kanalizacji do granic nieruchomości, za co połowa mieszkańców zmuszona była zapłacić

[...] Czytaj dalej

NOWA TOYOTA DLA WÓJTA?!

Autor: 26 cze 2013

Za pieniądze budżetowe, a więc nas wszystkich – podatników, zachęcanych nieustannie, by opłacali swoje podatki właśnie w Izabelinie, gmina wystarała się o nowy służbowy samochód dla wójta Witolda Malarowskiego.
W trybie publicznego przetargu gmina wzięła w leasing fabrycznie nową Toyotę za – bagatela! –111 tysięcy złotych. Taka jest wartość 48 miesięcznych rat leasingowych. Po dwóch latach gmina będzie mogła Toyotę za dodatkowe „parę groszy” (oczywiście publicznych) wykupić. W specyfikacji warunków

[...] Czytaj dalej

DZIELI, RZĄDZI, DOTUJE…

Autor: 26 cze 2013

Pod koniec maja Rada Gminy uchwaliła przedstawione przez wójta nowatorskie zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z uchwałą dofinansowaniem objęta być może wyłącznie budowa nowych przyłączy. W uchwale zapisano wyraźnie, iż Wójt odmawia udzielenia dotacji na inwestycję, której realizacja została rozpoczęta lub zakończona przed wejściem w życie uchwały. Tak więc nikt, kto już przyłączył dom do kanalizacji,

[...] Czytaj dalej

JAKIE SĄ FAKTYCZNE KOSZTY DOPROWADZENIA KANALIZACJI DO PRYWATNYCH POSESJI

Autor: 26 cze 2013

INFORMACJA PUBLICZNA PRZEKAZANA PRZEZ WÓJTA GMINY IZABELIN NA WNIOSEK STOWARZYSZENIA KOCHAM KAMPINOS w dniu 28 maja 2013 r.
„Cena ofertowa za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jest ceną ryczałtową i wynosi dla miejscowości Truskaw-Helenówek 75 564, 90 zł brutto za 57 szt., a dla miejscowości Izabelin C 545 742 zł brutto za 300 szt.”
„Cena ofertowa za wykonanie 300 szt. przyłączy kanalizacyjnych jest ceną ryczałtową i wynosi dla miejscowości Hornówek 479 700

[...] Czytaj dalej

ZMIANA STUDIUM TO ZA MAŁO! BLOKI SĄ WCIĄŻ ZAPISANE W PLANACH.

Autor: 26 cze 2013

Mija pięć lat odkąd w naszej lokalnej społeczności zawrzało na wieść o tym, że władze Izabelina zakładają możliwość budowy na terenie naszej pięknej gminy bloków wielorodzinnych. Powstałe wówczas Stowarzyszenie i czasopismo Kocham Kampinos ujawniło fakty: nie tylko uchwalone w 2008 roku nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy, ale też idące w ślad za nim plany zagospodarowania przestrzennego przewidywały zabudowę wielorodzinną (o intensywności przewyższającej wskaźniki w centrum Warszawy), lokalizację dominant

[...] Czytaj dalej

NIK skontrolował czystość i ład w miejscach publicznych w gminie

Autor: 26 cze 2013

Najwyższa Izba Kontroli w październiku 2012 przeprowadziła w gminie Izabelin kontrolę „utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych”. Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym: „Obiekty przestrzeni publicznej objęte oględzinami (plac zabaw, zieleń i reklama w pasie drogi gminnej, miejsce pamięci, parking i przystanek autobusowy) spełniały przyjęte zasady zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej”.
Mimo to NIK ocenił negatywnie działalność gminy w zbadanym zakresie.
„Ogólną ocenę negatywną uzasadnia

[...] Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO NUMERU Kocham Kampinos

Autor: 23 kwi 2012


Pobierz gazetkę Kocham Kampinos

TEMAT NUMERU: WPŁATY NA KANALIZACJĘ SĄ BEZPRAWNE

   • POWINNIŚMY PŁACIĆ TYLKO ZA INSTALACJĘ NA TERENIE PRYWATNYCH POSESJI – POZA GRANICAMI NASZYCH DZIAŁEK MAMY JUŻ INSTALACJĘ SIECIOWĄ, ZA KTÓREJ BUDOWĘ I FINANSOWANIE ODPOWIADA GMINA.
   • WÓJT NA ZAGRODZIE RÓWNY WOJEWODZIE – czyli gminne prawo powielaczowe

A ponadto:

 • czy oczyszczalnia ścieków zalewa gminę?
 • zbiornik Mokre Łąki – spiętrzenie problemów
 • KPN mówi STOP URBANIZACJI
 • SIERAKÓW – ile kosztuje ochrona przyrody
 • jak działa system śmieciowy
 • wspomóżmy dzieło Lasek!
 • Kościół w Lipkowie uratowany
 • poznaj historię rotmistrza Pileckiego

FINANSOWANIE PRZYŁACZY WOD-KAN – powinniśmy płacić za instalacje tylko do granicy naszych posesji

Autor: 22 kwi 2012

Przyłącze jest to „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

To ustawowa definicja przyłącza.

Sąd Najwyższy dokonał interpretacji tej definicji w uchwale z dnia 13.09.2007. W ocenie Sądu Najwyższego przyłącze to tylko odcinek instalacji na naszej prywatnej działce, a sieć kanalizacyjna zaczyna się właśnie za pierwszą studzienką

[...] Czytaj dalej

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI – ocena oddziaływania na środowisko niepotrzebna?

Autor: 22 kwi 2012

Po nas choćby i powódź – jak się wydaje, tą maksymą kieruje się gmina, lekceważąc zagrożenia płynące z docelowego  zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków. 

Wójt gminy Izabelin stwierdził, że nie ma żadnych podstaw, by dokonać planowanej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na dwukrotnym powiększeniu oczyszczalni Mokre Łąki. Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni.

[...] Czytaj dalej

Późniejsze wpisy »