Kocham Kampinos

Kocham Kampinos


Strona bez cenzury.

Kocham Kampinos

Mieszkańcy Izabelina potrzebują silnej, niezależnej reprezentacji w Radzie Gminy. Władza pozbawiona skutecznej kontroli ze strony opozycji nie może działać efektywnie. Kocham Kampinos - to gminna władza pod kontrolą. Działamy pozytywnie; kiedy trzeba - umiemy powiedzieć NIE! Głosujcie na kandydatów z listy nr 25.

Kandydaci Kocham Kampinos - to doświadczenie w sprawach gminy, przedsiębiorczość, profesjonalna wiedza prawnicza, kreatywność, a nie tylko dobre chęci. To nie puste obietnice, ale efektywne działanie.

NIE KOMERCYJNEJ ZABUDOWIE NA TERENIE KPN! Dzięki wieloletnim staraniom i protestom Kocham Kampinos zablokowana jest realizacja planów zabudowy w Laskach przy ul. Cyklistów na terenie parku narodowego.

Autor: 8 lis 2014

NSA potwierdził: BUDOWA PRYWATNYCH HOTELI NA TERENIE PARKU NARODOWEGO WYKLUCZONA! Zapoznaj się z uzasadnieniem sądowego wyroku w sprawie gminy Izabelin (link w tekście poniżej).

Po sześciu latach bezkompromisowej walki udało się udaremnić realizację planów zabudowy hotelowo-usługowej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w Laskach przy ulicy Cyklistów.

Położenie  na pograniczu wielkiego miasta i puszczy  jest wielkim atutem gminy Izabelin. Z bliskiego sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego wynika dla mieszkańców nie tylko dobrodziejstwo

[...] Czytaj dalej

NIE BLOKOM W HORNÓWKU! WYWALCZLIŚMY ZMIANĘ STUDIUM – CZAS NA ZMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA HORNÓWKA.

Autor: 8 lis 2014

Na skutek zbiorowych protestów zorganizowanych przez KOCHAM KAMPINOS Rada Gminy mijającej kadencji ZMIENIŁA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA GMINY. Wykreślono podjęte bez wiedzy i woli mieszkańców zapisy o zabudowie wielorodzinnej i rezerwach budowlanych.

Ale BLOKI wciąż są zapisane w planach zagospodarowania, uchwalonych na podstawie „starego” studium.

BLOKI I DOMINANTY NA PLACU PO PRZEDSZKOLU?! BLOK PRZY NOWEJ SZKOLE?! – TO TRZEBA ZABLOKOWAĆ!

Obecnie tereny położone w centrum Izabelina wzdłuż ul. 3 Maja, na odcinku

[...] Czytaj dalej

KOCHAM KAMPINOS 1/2013 – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Autor: 3 lip 2013

Najnowszy numer pisma Kocham Kampinos:Kocham_kampinos_1-2013
Nazywamy rzeczy po imieniu! Przeczytaj koniecznie, tego nie dowiesz się z Listów do Sąsiada.

 • Wojewoda podjął decyzję o zaskarżeniu do sądu uchwalonego przez Radę Gminy Izabelin planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Cyklistów, dopuszczającego zabudowę na terenie KPN
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych – za co płacimy? jak budowę kanalizacji finansują inne gminy?
 • Gmina dotuje doprowadzenie kanalizacji do granic nieruchomości, za co połowa mieszkańców zmuszona była zapłacić

[...] Czytaj dalej

NOWA TOYOTA DLA WÓJTA?!

Autor: 26 cze 2013

Za pieniądze budżetowe, a więc nas wszystkich – podatników, zachęcanych nieustannie, by opłacali swoje podatki właśnie w Izabelinie, gmina wystarała się o nowy służbowy samochód dla wójta Witolda Malarowskiego.
W trybie publicznego przetargu gmina wzięła w leasing fabrycznie nową Toyotę za – bagatela! –111 tysięcy złotych. Taka jest wartość 48 miesięcznych rat leasingowych. Po dwóch latach gmina będzie mogła Toyotę za dodatkowe „parę groszy” (oczywiście publicznych) wykupić. W specyfikacji warunków

[...] Czytaj dalej

DZIELI, RZĄDZI, DOTUJE…

Autor: 26 cze 2013

Pod koniec maja Rada Gminy uchwaliła przedstawione przez wójta nowatorskie zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z uchwałą dofinansowaniem objęta być może wyłącznie budowa nowych przyłączy. W uchwale zapisano wyraźnie, iż Wójt odmawia udzielenia dotacji na inwestycję, której realizacja została rozpoczęta lub zakończona przed wejściem w życie uchwały. Tak więc nikt, kto już przyłączył dom do kanalizacji,

[...] Czytaj dalej

JAKIE SĄ FAKTYCZNE KOSZTY DOPROWADZENIA KANALIZACJI DO PRYWATNYCH POSESJI

Autor: 26 cze 2013

INFORMACJA PUBLICZNA PRZEKAZANA PRZEZ WÓJTA GMINY IZABELIN NA WNIOSEK STOWARZYSZENIA KOCHAM KAMPINOS w dniu 28 maja 2013 r.
„Cena ofertowa za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jest ceną ryczałtową i wynosi dla miejscowości Truskaw-Helenówek 75 564, 90 zł brutto za 57 szt., a dla miejscowości Izabelin C 545 742 zł brutto za 300 szt.”
„Cena ofertowa za wykonanie 300 szt. przyłączy kanalizacyjnych jest ceną ryczałtową i wynosi dla miejscowości Hornówek 479 700

[...] Czytaj dalej

ZMIANA STUDIUM TO ZA MAŁO! BLOKI SĄ WCIĄŻ ZAPISANE W PLANACH.

Autor: 26 cze 2013

Mija pięć lat odkąd w naszej lokalnej społeczności zawrzało na wieść o tym, że władze Izabelina zakładają możliwość budowy na terenie naszej pięknej gminy bloków wielorodzinnych. Powstałe wówczas Stowarzyszenie i czasopismo Kocham Kampinos ujawniło fakty: nie tylko uchwalone w 2008 roku nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy, ale też idące w ślad za nim plany zagospodarowania przestrzennego przewidywały zabudowę wielorodzinną (o intensywności przewyższającej wskaźniki w centrum Warszawy), lokalizację dominant

[...] Czytaj dalej

NIK skontrolował czystość i ład w miejscach publicznych w gminie

Autor: 26 cze 2013

Najwyższa Izba Kontroli w październiku 2012 przeprowadziła w gminie Izabelin kontrolę „utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych”. Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym: „Obiekty przestrzeni publicznej objęte oględzinami (plac zabaw, zieleń i reklama w pasie drogi gminnej, miejsce pamięci, parking i przystanek autobusowy) spełniały przyjęte zasady zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej”.
Mimo to NIK ocenił negatywnie działalność gminy w zbadanym zakresie.
„Ogólną ocenę negatywną uzasadnia

[...] Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO NUMERU Kocham Kampinos

Autor: 23 kwi 2012


Pobierz gazetkę Kocham Kampinos

TEMAT NUMERU: WPŁATY NA KANALIZACJĘ SĄ BEZPRAWNE

   • POWINNIŚMY PŁACIĆ TYLKO ZA INSTALACJĘ NA TERENIE PRYWATNYCH POSESJI – POZA GRANICAMI NASZYCH DZIAŁEK MAMY JUŻ INSTALACJĘ SIECIOWĄ, ZA KTÓREJ BUDOWĘ I FINANSOWANIE ODPOWIADA GMINA.
   • WÓJT NA ZAGRODZIE RÓWNY WOJEWODZIE – czyli gminne prawo powielaczowe

A ponadto:

 • czy oczyszczalnia ścieków zalewa gminę?
 • zbiornik Mokre Łąki – spiętrzenie problemów
 • KPN mówi STOP URBANIZACJI
 • SIERAKÓW – ile kosztuje ochrona przyrody
 • jak działa system śmieciowy
 • wspomóżmy dzieło Lasek!
 • Kościół w Lipkowie uratowany
 • poznaj historię rotmistrza Pileckiego

FINANSOWANIE PRZYŁACZY WOD-KAN – powinniśmy płacić za instalacje tylko do granicy naszych posesji

Autor: 22 kwi 2012

Przyłącze jest to „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

To ustawowa definicja przyłącza.

Sąd Najwyższy dokonał interpretacji tej definicji w uchwale z dnia 13.09.2007. W ocenie Sądu Najwyższego przyłącze to tylko odcinek instalacji na naszej prywatnej działce, a sieć kanalizacyjna zaczyna się właśnie za pierwszą studzienką

[...] Czytaj dalej

Późniejsze wpisy »