Odpowiedni transport

Nie zawsze wiemy, że to pieczywo, które zastajemy w sklepie nie tylko przeszło długą drogę produkcji, ale również transportu. To głównie od niego zależy, czy nasze pieczywo w całości dotrze do docelowego miejsca. Pieczywo nie tylko musi być przewożone specjalnym samochodem, ale również w specjalnych koszach. Samochód musi być stworzony ze specjalnego materiału, który zapobiega przedostawaniu się do jego wnętrza zimna, ciepła, deszczu czy śniegu. Kierowca również musi być odpowiednio przeszkolony w dowożeniu pieczywa. Ze względu na to, że jest ono przewożone w specjalnych skrzyniach poustawianych jedna na drugiej, musi jechać bardzo ostrożnie, aby żadne ze skrzyń się nie przewróciły, gdyż wtedy pieczywo mogło by ulec zanieczyszczeniu. Skrzynie również powinny być odpowiednio poustawiane i zabezpieczone, żeby przez przypadek nie przewróciły się na skutek nagłego hamowania. Pieczywo pakowane do skrzyń jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż w foliach, ze względu na fakt, że ma dostęp powietrza, jak również nie zgniecie się. Pakowane jeszcze gorące pieczywo do toreb mogło by się zaparzyć jak również i zawilgotnieć. Wówczas z całą pewnością nie przetrwało by podróży. Ważna jest również długość drogi od piekarni do sklepu, gdyż zbyt długa mogłaby przyczynić się do tego, że pieczywo szybko stanie się twarde.

Dodaj komentarz